Idatzi honen bidez, DBHko autobusen berrantolaketan eta, ondorioz, heldu den ikasturtean kaltetuak izango diren hainbat ikasleren gurasoen aurrean, Txingudi Ikastolako Guraso Elkarteko juntakideek izan duten jarrerarekiko gure nahigaberik handiena helarazi nahi dugu. 2011-2012 ikasturteko otsaila aldean, ikusirik, 2012-2013rako DBHko 1. mailan sartuko den ikasle kopurua 2012ko ekainean, 4. mailatik aterako dena baino handiagoa izango denez, Gipuzkoako Hezkuntza Sailak, etapa honetako zuzendaritza taldeari, eskola garraioari buruzko araudiaren aplikazio partziala egin zezan proposatu omen zion. Aplikazio partzial hau, DBHko ikasle guztiak hiru zonaldetan, A, B eta C, bereiztean datza. Honela, trenbideko zubia eta ikastola artean bizilekua duten ikasleek, B eta C zonaldekoek, ez dute autobusez garraiatuak izateko eskubiderik izango.
Txingudi Ikastolako Ordezkaritza Organo Gorenak bereizketa hau ontzat eman izana, injustizia hutsa dela iruditzen zaigu.  Hau da, eskola garraioaren araudiko zein irizpide aplikatu da bereizketa hau bideratzerakoan?  Zer dela eta aplikazio hau soilik zenbait ikaslerekin? Baina, are gehiago, eta gure iduriko kezkagarriena dena, B eta C zonaldeko ikasle horiek, bereizketak hala beharturik, ikastolara egunero oinez, bizikletaz edo garraio publikoan egingo dituzten joan-etorriak, beren bizitza arrisku bizian jartzen dutelarik, espaloirik, barandarik, semafororik, udaltzainik eta argiztaturik gabeko bidetik egin beharko dituzte,
Baina, gurasook informazio hau guztia, DBHko zuzendaritzak, 2012ko maiatzaren 14an sinatutako zirkular bat banatu zuenean, jakin genuen. Zirkular horretan bertan, informazioa ez ezik, zonaldekako bilera batzuetarako deialdia (maiatzaren 18, 21 eta 22)  ere egin zitzaigun. Bilera horietara bertaratu ginenoi, Gipuzkoako Hezkuntza Saileko garraiorako arduradunekin zenbait bilera egin zituztela esan ziguten eta baita, beraietan, autobusen ibilbidetarako hobekuntzak lortu arren, oraindik, makina bat ikasle, garraio zerbitzurik gabe geldituko zela ere.
Zuzendaritzaren gidaritzapean eginiko bilera hauetara, GEko juntakide bakarra joan zen. Hauetako bilera batean, ikasle kaltetuen guraso batzuek juntakide horri, beste hainbat proposamenen artean, besteak beste, elkarte honek, garraiatuak izateko eskubidea galdu duten ikasle horiei irtenbidea bilatzeko asmoz, ikastolako guraso guztiak deituko zituen batzarra bideratu zezan eskatu genion. Komisio bat eratzeko geure buruak eskaini genituen, baita, Irun eta Hondarribiko alkateekin ikastolara doan sarbidearen egokitzapena eta hobekuntzaren alde borrokatzeko prest geundela ere, baina baita, hau guztia lortu ezean, gure seme-alabentzat behin-behineko irtenbide bat, izan ere zinez uste baitugu, behar-beharrezkoa den hobekuntza eta egokitze lana, ez dela irailerako aurrekontuetan sartuta, esleitua eta gauzatua  egongo. Eskatu genuen behin-behineko neurria, Txingudi Ikastolako Guraso Elkartea osatzen dugun guraso guztion artean, ikasle bakoitzeko materialaren ordainketari hilabeteko 1,40 euro inguruko ekarpena eginez,  autobus bat jartzea litzateke.
GEko ordezkariari batzarra egiteko data eta ordua egiteko hainbat alditan dei egin ondoren, berau, ekainaren 14an egitea adostu zen. Bilera hau egiteko gurasook egin behar izan genituen telefono deiak kontuan izanik, uste dugu, GEko juntakideek ez zutela, ikasle kaltetuen gurasoekin bildu nahi, ezta guraso hauek proposatu zuten behin-behineko irtenbidea planteatzeko asmo zantzurik ere. Ez dugu ahantzi behar, arazoa dagoeneko 2012ko otsailan mahaigaineratu zela. Gure asmo eta helburua, lana bat eginik egitea zen, izan ere, hurrengo ikasturteetan zehar, Hezkuntza Sailak autobus gehiago kentzen joango baita eta etorkizuneko balizko egoera aurreikusiz, ezinbestekoa iruditzen zaigu ikasle oro babestuko duen legezko baldintza egokitan egon beharko lukeen ikastolarako sarbidea bideratzea eta baita, hori gauzatu bitartean, B eta C zonaldeetako 35-40 ikasle horiek garraiatuko lituzkeen behin- behineko autobusa jartzea ere. Batzar honetan, argi eta garbi, honakoa esan zitzaigun: “Arazoa zuena da, soilik zuena”. Eta hauxe da, gehien mindu gaituen esaldia. Ustez, talde bakarra eta bera osatzen dugun Txingudi Ikastolako guraso guztion ordezkari direnek bereizkuntza hau egitea, jakinik, eta beraiek maiatzean zehar egindako bileretan esan moduan, 2013-2014 ikasturtean, ziurrenik, Hezkuntza Sailak araudia ikasle askoz gehiagori aplikatu diela. Beraz, garraiatuak izateko eskubidea galduko duten ikasle kopurua hirukoiztu edo laukoiztu liteke. Zer egingo du orduan GEk ikasle horiekin guztiekin? Zer egingo du GEk 2012ko irailean, sarbideko egokitze lanak eginak ez badaude? Gure kasuan, oso argi eta garbi duguna da, gure borroka gure seme-alabak ikastolara modu ziur eta babestu batean joan daitezen izango dela.